Plivit C

Plivit C

Пакување:
таблети 30 х 50 mg

таблети 250 х 500 mg;

филм-обложена таблета со продолжено ослобдување 30 х 500 mg