Acipirin

    Acipirin

    Пакување:
    прашок за раствор за инјектирање или инфузија 10 х 2g/0,25 g, 10 стаклени вијали/кутија

    прашок за раствор за инјектирање или инфузија 10 х 4g/0,5 g, 10 стаклени вијали/кутија