DOCETAXEL-PLIVA-80mg

    DOCETAXEL-PLIVA-80mg

    Пакување:
    80 mg, концентрат и вехикулум за раствор за инфузија, 1 вијала со концентрат х 2,88 ml + 1 вијала со вехикулум х 5,12 ml/кутија