EPIRUBICIN TEVA

    EPIRUBICIN TEVA

    Пакување:
    раствор за инјектирање или инфузија, 10 mg/5 ml, 1 стаклена вијала х 5 ml/кутија

    раствор за инјектирање или инфузија, 50 mg/25 ml, 1 стаклена вијала х 25 ml/кутија