KALCIUM FOLINAT PLIVA

  KALCIUM FOLINAT PLIVA

  Пакување:
  раствор за инјектирање, 50 mg/5 ml, 1 стаклена вијала x 5 ml/ кутија

  раствор за инјектирање, 100 mg/10 ml, 1 стаклена вијала x 10ml/ кутија

  раствор за инјектирање, 200 mg/20 ml, 1 стаклена вијала x 20 ml/ кутија

  раствор за инјектирање, 300 mg/30 ml, 1 стаклена вијала x 30 ml/ кутија

  раствор за инјектирање, 500 mg/50 ml, 1 стаклена вијала x 50 ml/ кутија