OXALIPLATIN

  OXALIPLATIN

  Пакување:
  концентрат за раствор за инфузија 50 mg/10 ml, 1 вијала х 10 ml/кутија

  концентрат за раствор за инфузија 100 mg/20 ml, 1 вијала х 20 ml/кутија

  прашок за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала х 50 mg/кутија

  прашок за раствор за инфузија, 1 стаклена вијала х 100 mg/кутија