PACLITAXEL PLIVA

  PACLITAXEL PLIVA

  Пакување:
  концентрат за раствор за инфузија 30 mg/ 5 ml, 1 вијала х 5 ml/ кутија

  концентрат за раствор за инфузија 100 mg/ 16,7 ml, 1 вијала х 16,7 ml/ кутија

  концентрат за раствор за инфузија 150 mg/ 25 ml, 1 вијала х 25 ml/ кутија

  концентрат за раствор за инфузија 300 mg/ 50 ml, 1 вијала х 50 ml/ кутија