SETRONON

    SETRONON

    Пакување:
    раствор за инјектирање 8 mg/4 ml, 5 ампули х 4 ml/кутија

    раствор за инјектирање 4 mg/2 ml, 5 ампули х 2 ml/кутија