TAMSULOZIN Pliva

    TAMSULOZIN Pliva

    Пакување:
    таблети со продолжено ослободување 30 x 0.4 mg