TEGRETOL CR

    TEGRETOL CR

    Пакување:
    таблети со модифицирано ослободување 30 х 400 mg