TEVAGRASTIM

    TEVAGRASTIM

    Пакување:
    раствор за инјектирање или инфузија 300 µg/0,5 ml, 1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml/кутија

    раствор за инјектирање или инфузија 480 µg/0,8 ml, 1 наполнет инјекциски шприц х 0,8 ml/кутија; 5 наполнети инјекциски шприца х 0,8 ml/кутија