TRIXIN

    TRIXIN

    Пакување:
    капсули, тврди 100 х 250 mg

    филм-обложени таблети 50 х 500 mg