ZIPANTOLA-40

    ZIPANTOLA-40

    Пакување:
    прашок за инјектирање или инфузија, 1 стаклена вијала х 40 mg; 10 стаклени вијали х 40 mg