ZOLEDRONIC ACID TEVA

    ZOLEDRONIC ACID TEVA

    Пакување:
    концентрат за раствор за инфузија, 4 mg/5 ml, 1 вијала x 5 ml; 10 вијали x 5 ml