Македонија

2Д баркод против фалсификувани лекови

Teva воведува мал баркод кој ќе има огромно влијание врз здравјето на пациентите.

Поврзување на луѓето кои живеат со мултиплекс склероза (multiple sclerosis; MS)