Македонија

Melancholic people on the beach

2Д баркод против фалсификувани лекови

Teva воведува мал баркод кој ќе има огромно влијание врз здравјето на пациентите.

Melancholic people on the beach

Поврзување на луѓето кои живеат со мултиплекс склероза (multiple sclerosis; MS)