Производи

Обезбедуваме иновативни, достапни и квалитетни лекови за милиони луѓе во целиот свет.

Интегриран пристап

Лекувањето влијае врз животите

Генерички лекови

Повеќе Генерички лекови

Специјализирани лекови

Иновативни лекови создадени да ги задоволат вашите потреби

Повеќе Специјализирани лекови

Нашите лекови

Повеќе Нашите лекови

Безбедноста на пациентите е нашиот фокус

Безбедноста на пациентите е во центарот на сè што правиме. Сите наши производи минуваат низ темелни процеси на следење и процена на безбедноста, во секоја фаза од животниот циклус на лекот.

Повеќе Безбедноста на пациентите е нашиот фокус