Специјализирани лекови

Иновативен пристап за задоволување на потребите на пациентите

Teva обезбедува иновативни терапии за болести на централниот нервен систем (CNS), вклучувајќи невролошки и невродегенеративни болести, мигрена и болести на движењето, како и силно портфолио на производи за онкологијата и респираторниот систем.

Ние ги интегрираме нашите генерички лекови и специјализирани способности во истражување и развој за да создадеме нови начини за задоволување на неисполнетите потреби на пациентите со комбинирање на способностите за развој на лекови со уреди, услуги и технологии.

Споделете ја оваа страница на: