Македонија

Alt text

Контакт

Можете да не контактирате во секое време во врска со вашите прашања или забелешки. Ве молиме погледнете ја листата подолу за да изберете најсоодветен контакт за вашето прашање.

Teva Македонија

Седиште

ПЛИВА дооел Скопје

Никола Парапунов б.б.

1000 Скопје

Македонија

Општи прашања и поддршка
за клиенти

Телефон: + 389 2 30 62 702;  + 389 2 30 63 414

Факс: + 389 2 30 64 727

Е-пошта: pliva@pliva.com.mk

Односи со медиуми

Tamara Susanj Sulentic
Тел.:  +3851372-3863
Е-пошта: tamara.sulentic@pliva.com