Контакт

Можете да не контактирате во секое време во врска со вашите прашања или забелешки. Ве молиме погледнете ја листата подолу за да изберете најсоодветен контакт за вашето прашање.

Teva Македонија

Седиште

ПЛИВА дооел Скопје

Никола Парапунов б.б.

1000 Скопје

Македонија

Општи прашања и поддршка за клиенти

Телефон: + 389 2 30 62 702;

+ 389 2 30 63 414

Факс: + 389 2 30 64 727

Односи со медиуми

Tamara Susanj Sulentic
Тел.:  +3851372-3863
Е-пошта: 
tamara.sulentic@pliva.com