PLIVAmed.net

ПЛИВА постојано ги следи глобалните трендови во фармацевтскиот бизнис и настојува на најдобар начин да одговори на потребите на медицинската професија, каде соработката со лекарите е од непроценливо значење поради заедничката грижа за здравјето и благосостојбата на пациентите.

Порталот PLIVAmed.net е наменет за здравствени работници, лекари, фармацевти, стоматолози и други стручни лица од областа на биомедицината. Со оглед на структурата на корисници, содржината е стручна, прилагодена и специјализирана. Уредувачкиот одбор е составен од еминентни експерти, специјалисти од одредени области на медицината, а ПЛИВА соработува со голем број стручни соработници, лекари и фармацевти, што е гаранција за објективност на понудените содржини.

Споделете ја оваа страница на: