Нашите суштински вредности

Важно е што правиме секојдневно

Вложуваме страст и заложба за да го подобриме здравјето. Нашата култура не е само во тоа што правиме туку и како го правиме.

Нашите вредности го одразуваат она во кое веруваме, го претставуваат најдоброто од нас и нè водат во сè што правиме. Нашите луѓе ја открија нашата мисија и вредности. Тие еволуираа од приказни кои го покажуваат нашиот посебен дух и култура и ги претставуваат оние квалитети кои нè прават уникатни.

Мисијата на Teva е да биде глобален лидер во генеричкиот и биофармацевтскиот пазар и да им овозможиме подобар живот на пациентите.

Тоа дава значење на сè што правиме и е причина да доаѓаме на работа секој ден. Ние, луѓето на Teva, донесуваме одлуки, ги користиме нашите способности и вештини, како и нашата страст и човечност, да им го подобриме денот и здравјето на милиони луѓе во светот. Нашата мисија и вредности нè водат да се осигураме дека вие - нашите пациенти, потрошувачи, колеги и заедници - сте во центарот на секоја одлука што ја носиме.

Водечка улога

Водечка улога
Се стремиме да бидеме лидери во индустријата и знак за квалитет во околина која постојано се менува. Поготвени сме да бидеме први на пазарот и да реализираме можности. Сметаме дека лидерството се случува со луѓето и преку луѓето.

Фокус и одговорност

Фокус и одговорност
Фокусирани сме во сè што правиме. Дефинираме јасни цели и ги концентрираме нашите напори, внимание и енергија за да оствариме резултати. Го остваруваме ветеното и се држиме себеси на одговорност за нашите активности и резултати.

Да се заврши заеднички

Да се заврши заеднички
Сите ние работиме за една компанија, Teva. Работејќи заеднички поефективно, во тесна соработка и усогласеност, го искористуваме целиот потенцијал и постигнуваме успех.

Иновација со создавање вредност

Иновација со создавање вредност
Иновираме за да создадеме вредност за пациентите, нашите партнери во здравствениот систем и нашите акционери. Континуирано бараме оригинални и подобри начини за извонредност, создавајќи решенија за сегашните и идните незадоволени потреби.

Грижа

Грижа
Се грижиме. Се грижиме за добросостојбата на пациентите, негувателите и заедниците до кои допираме. Се грижиме за нашите колеги; создавајќи работна средина со почит, разноликост и инклузивност.

Нашите семејства се гордеат

Нашите семејства се гордеат
Teva го подобрува здравјето и придонесува за добросостојбата на луѓето секој ден. Го правиме тоа постапувајќи со интегритет и одржување највисоки стандарди за квалитет, етика и усогласеност.

Споделете ја оваа страница на: