Подготовки за пристапност од Teva

Teva прави максимални напори и инвестира многу ресурси со цел да им обезбеди на сите наши клиенти еднаква, чесна, пристапна и професионална услуга. Во согласност со Законот за еднакви права за лицата со попречености од 1998 година и прописите што се имплементирани според него, се вложуваат значителни напори и ресурси за да се направат потребните приспособувања за пристапност што ќе му овозможат на лице со попречености независно и рамноправно да ги добива услугите што им се даваат на сите клиенти.

Подготовки за пристапност на зградите:

Канцелариите на нашата компанија не се отворени за јавноста. Со нас може да контактирате преку нашите дигитални канали. Покрај тоа, сите наши локации се целосно достапни во согласност со законот.

Пристапна услуга за клиентите:

Со нас може да контактирате преку деталите дадени на страницата „Контактирајте со нас“ на оваа веб-страница или со користење на е-поштата дадена подолу (pliva@pliva.com.mk).

Пристапност на веб-страницата:

Пристапна веб-страница е онаа која им овозможува на луѓето со попречености, како и на постарите лица, да прелистуваат со исто ниво на ефикасност и уживање како и сите корисници. Околу 20 до 25 проценти од населението има потешкотии при користењето на интернетот и може да има корист од попристапна веб-содржина, според студијата од 2003 година спроведена од Microsoft.

Teva верува и работи на унапредување на еднаквите можности на интернет за лицата со различни попречености и луѓето кои користат помошна технологија за користење компјутер.

Информации за пристапност на веб-страницата:

Оваа страница ги исполнува барањата на Прописите за еднакви права за лицата со попречености (Приспособувања на пристапноста), 2013 година.

Приспособувањата на пристапноста беа направени според препораките на Упатствата за пристапност на веб-содржини (WCAG) 2.1 за пристапност на онлајн содржини на ниво АА и Меѓународниот документ 0.

Според онлајн тестирањето, најголема компатибилност има прелистувачот Chrome.

Страницата обезбедува семантичка структура за помошни технологии и поддршка за приспособливата шема за користење на тастатурата со копчињата со стрелки, Enter и Esc за излез од менијата и прозорците.

Страницата повремено се оптимизира за прикажување во вообичаените прелистувачи и користење на мобилните телефони.

За најдобро искуство при прелистувањето со софтверот за читање екран, препорачуваме користење на најновиот софтвер NVDA.

Документите или видеата поставени на страницата пред октомври 2017 година можеби нема да бидат целосно пристапни. Доколку наидете на таков документ или видео, може да контактирате со координаторот за пристапност и ние ќе се погрижиме да ги направиме информациите пристапни.

Пристапен формат – Компанијата им дава можност на своите клиенти да добијат информации во пристапни формати. Пристапноста на информациите е бесплатна и е наменета за лицата со попречености. Прашањата и информациите за пристапноста може да се упатат до координаторот за пристапност на компанијата чии детали се прикажани подолу во оваа изјава за пристапност.

Консултации за пристапност обезбедува A2Z Accessibility and Internet Marketing

Барања за пристапност и предлози за подобрувања на пристапноста

Треба да се напомене дека продолжуваме со нашите напори за подобрување на пристапноста на компанијата како дел од нашата заложба да му овозможиме на целото население, вклучително и на лицата со попречености, да ја добијат најпристапната услуга.

Доколку наидете на некаков проблем или неисправност на пристапноста, ќе ни биде драго ако нè известите и ќе вложиме максимални напори да најдеме соодветно решение за вас и да ја решиме неисправноста што е можно поскоро.

Контактирајте со координаторот за пристапност во Teva:

Е-пошта: Rina.Gargi-Heinsdorf@teva.co.il

Објавување на изјавата за пристапност:

Изјавата за пристапност беше ажурирана на: 1 септември 2020 година