Кодекс на однесување на Teva

Нашите вредности дефинираат јасни очекувања за однесување и етичко деловно однесување

Во Teva, нашите вредности и цел се ставаат во практика преку нашиот Кодекс на однесување.

Важно е она што го правиме, но исто толку е важно како го правиме. Секоја одлука што ја донесуваме и секоја активност што ја преземаме ги отсликува нашите колективни вредности и нема да отстапиме од нашата заложба да го направиме она што е вистинско - во секоја улога, секоја деловна единица и на сите локации во светот.

Прочитајте го Кодексот на однесување на Teva

Споделете ја оваа страница на: