Македонија

За Teva

Се обврзуваме да обезбедиме иновативни и квалитетни лекови за речиси 200 милиони луѓе кои ги опслужуваме секојдневно во целиот свет - овозможувајќи пациентите, семејствата и заедниците да го подобрат здравјето и да имаат подобри денови.