Прашања од медиуми

Контактирајте со нашиот тим за корпоративни комуникации

Прашањата од медиумите можат да бидат упатени до:

ИМЕ: Тамара Сушањ Шулентиќ

ТЕЛЕФОН: + 385-1-372-4863

Е-ПОШТА: tamara.sulentic@pliva.com

Споделете ја оваа страница на: